Apie mus

Bendruomenės teisinis pagrindas
Ramonų kaimo bendruomenė– tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.

Svarbiausi tikslai ir uždaviniai yra:

  1. pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti kaimo plėtrą;
  2. dalyvauti įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas;
  3. skatinti  bendruomenių narius bendradarbiauti  ir palaikyti  tarpusavio ryšius;
  4. dalyvauti rajono kaimo bendruomenių veikloje;
  5. skirti ypatingą dėmesį darbui su jaunimu, jaunų  žmonių užimtumo klausimams;
  6. bendradarbiauti su nevyriausybinėmis ir įvairiomis kitomis  rajono organizacijomis.

Bendruomenės veiklai vadovauja bendruomenės taryba, kurią sudaro 9 tarybos nariai. Bendruomenės tarybai vadovauja pirmininkas, kuris renkamas 3 metų kadencijai  kaip ir bendruomenės taryba.


Istorija

Ramonų kaimo bendruomenė įsikūrė 2003 m. ir jungia apie 416 Ramonų ir aplinkinių kaimelių gyventojus iš kurių per 70 vaikų ir jaunimo iki 29 metų. Bendruomenės veikloje dalyvauja 153 bendruomenės nariai. Veiklai vykdyti Raseinių rajono savivaldybė 2007 09 06  iki 2029.02.28, panaudos sutartimis bendruomenės veiklai suteikė buvusios Ramonų pradinės mokyklos patalpas ir prie jos esančius statinius bei leidžia naudotis 0,8063 ha žemės sklypu. Šie namai ir viešoji erdvė yra vienintelė ir svarbiausia kaimo gyventojų susibūrimo vieta, kuriuose vyksta įvairūs masiniai renginiai: susirinkimai, vakaronės, koncertai, švenčiamos įvairios šventės, sportiniai renginiai, vykdomi projektai ir kita.

Nuo 2018 m. vykdomas europinis projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai“, kur įdarbinta socialinis darbuotojas, psichologas, užimtumo specialistas. Dvi-tris dienas savaitėje bendruomenės namuose, įsteigtame Šeimos klube, pagal poreikius  teikiamos paslaugos  šeimoms, vaikams, senjorams ir kitų socialinių grupių gyventojams, vasarą veikia šeimos stovykla.

Bendruomenė yra pelno nesiekianti organizacija. Veiklą vykdo iš projektų, surinkto nario mokesčio, surinkto 2 proc. pajamų mokesčio.

Atnaujinta: 2020-07-13