Ataskaita už 2020 metus

  • Paskelbė : GIntaras Jokubauskis
  • Paskelbta: 2021-03-29
  • Kategorija: Pranešimai

 

RAMONŲ KAIMO BENDRUOMENĖ

Veiklos ataskaita už  2020 m.

2021-02-08

 

          Ramonų kaimo bendruomenė– tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.

           Svarbiausi tikslai ir uždaviniai yra:

1. pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti kaimo plėtrą;

2. dalyvauti įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas;

3. skatinti  bendruomenių narius bendradarbiauti  ir palaikyti  tarpusavio ryšius;

4.  dalyvauti rajono kaimo bendruomenių veikloje;

5.  skirti ypatingą dėmesį darbui su jaunimu, jaunų  žmonių užimtumo klausimams;

6. bendradarbiauti su nevyriausybinėmis ir įvairiomis kitomis  rajono organizacijomis.

Įvyko 3 bendruomenės tarybos posėdžiai  ir dėl Covid-19 karantino 1 posėdis nuotoliniu būdu  

   Ramonų kaimo bendruomenėje 2020 m. sausio 1 d. buvo 151 nariai, 2021 m. sausio 1 d. yra 151 narys. Iš bendruomenės išėjo 4 nariai ir 1 išėjo Anapilin, priimta  į bendruomenės narius 5 asmenys.

1.Per metus buvo pateikti 3 projektai, gauta finansavimas ir visi projektai įvykdyti.

1.1. Per 3 kartus įvykdytas Eismo Saugumo projektas: Vaikų gynimo dieną, rugpjūčio mėnesį ekskusijos į Šventąją metu, Kalėdinį renginį „Laukiam Kalėdų senelio“.

1.2. Įvykdytas ŽŪM projektas  „Bendruomeniškumo šventė Ramonuose“

1.3. Įvykdytas projektas, skirtas  Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“- „Bendruomeninė veikla‘ , kurio dėka įsigyta 2 lauko gėlių vazonai, padėkų, prizų vasaros šventei

1.4. Nuo 2018 m. vasario 1 d. vykdomas projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai“, kuriame dirbo  4 etatiniai darbuotojai.

Projekto metu vasarą veikė 5 dienų šeimų stovykla, suorganizuota 2 žygiai po rajoną (1 d. plaukimas baidarėmis Dubysos upe,1 d. susipažinimas su Bedančių miško girininkija ir šunų augintojo ferma „Kalnų šuo“), suorganizuota 1 dienos 40-čiai dalyvių išvyka į Šventąją. Buvo suteikiamos psichologo paslaugos, vyko pozityvios tėvystės mokymai.

1.5. Tris projektus  finansavo rajono savivaldybė. Savivaldybė skyrė  350 Eur. „lėšų krepšelį“ ūkinei bendruomenės veiklai (pastato , turimos buitinės ir techninės įrangos draudimui, smulkioms ūkinėms išlaidoms, kanceliarinėms prekėms) . 150 Eur. skyrė kuro įsigijimui, 250 Eur skyrė lauko durų užrakto remontui.

1.6. Įvykdytas projekto „Prisijungusi Lietuva „ Ramonų projektas „Bendruomeninės veiklos aktyvinimas pasitelkiant internetines technologijas“ . Gautas finansavimas 1000 Eur. ir iš tų lėšų įkurta internetinė svetainė , portalas www.ramonai.lt. Svetainėje dabar viešiname visą bendruomenės veiklą, svarbią informaciją.

2.Padedant kultūros centrui įvyko  renginiai bendruomenės gyventojams:

2.1.Surengta vaikų velykaitės

2.2.Organizuota šventė vaikams  Vaikų gynimo diena

2.3.Vasaros renginys „Bendruomeniškumo šventė Ramonuose“

2.4.Kalėdinis  renginys „Laukiam Kalėdų senelio“

3. Bendruomenės atstovai dalyvavo respublikiniame Kaimų bendruomenių sąskrydyje Karklėje birželio mėnesį ir buvo atsakingi už sąskrydžio dalyvių maitinimą

4. 1 bendruomenės narys buvo deleguotas į rajono kaimų bendruomenių Sąjungos organizuojamą 3 dienų kelionę į Latviją(Ventspilį).

5.  2 bendruomenės nariai buvo deleguoti į rajono kaimų bendruomenių Sąjungos organizuojamą patirties pasisėmimo kelionę į Zarasų rajoną

6. 2020 m. dalyvavome labdaros paramos fondo „Maisto bankas“ ir prekybos tinklų Raseiniuose  „IKI“ Vilniaus g. 101,   IKI ECO Jaunimo g.4. ir Maxima, Turgaus g.84 akcijoje ir kaip paramą gavome  paskutinę dieną galiojančius produktus. Atiduoti produktai tą pačią dieną pasiekdavo sunkiau gyvenančias šeimas.

7. Dalyvaujame labdaros paramos fondo „Pagalba daiktais“ akcijoje. Surenkame gyventojų atliekamus rūbus, avalynę, patalynę ir perduodame  kam jų labai reikia.

8. Pavasarį buvo surengta aplinkos švarinimosi talka „Darom“

9. Prieš Kalėdas buvo organizuota „Kalėdinės dirbtuvės“, kur kaimo vaikai, šeimos  gamino kalėdinius žaisliukus, atvirutes . Žaisliukai buvo sukabinti ant Kalėdinės o atvirutės padovanotos bendruomenės nariams.

9. Ramonų kaimo bendruomenės  veiklą organizavo pirmininkė, du pavaduotojai, 7 tarybos nariai, daugumos kaimo bendruomenių nariai, kurie padėjo rengtis renginiams, atstovauti bendruomenę rajono renginiuose.  Ačiū visiems už bendrą darbą.

10.Bendruomenės veiklą pernai silpnino pandeminis karantinas. Dėl negalėjimo artimai bendrauti susilpnėjo bendra bendruomenės veikla, aktyvumas, trukdėsi projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai“ vykdymas.

Ramonų bendruomenė, kaip nukentėjusi nuo Covid -19  gavo SPPD paramą ir už gautas lėšas nupirkta 7 telefonai, 5 kompiuteriai, 3 spausdintuvai, fotoaparatas, dezinfekcijos ir veido bei rankų  apsaugos priemonių.

10. 2021 m. Ramonų kaimo bendruomenė planuoja siekti tų pačių tikslų, uždavinių , vykdys panašią veiklą kaip ir 2019 m.

 

 

Bendruomenės pirmininkė   Dalytė Raudonienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos