Kompleksinės paslaugos šeimai

VEIKLOS SRITYS:

1.1.2. Pozityvios tėvystės mokymai

1.1.2.1.Tėvystės įgūdžių ugdymo paslauga

Tėvystės įgūdžių ugdymo paslauga sudarys teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, taip pat praktinių užsiėmimų refleksijos užsiėmimų bus vykdoma praktinė veikla-3 vienos dienos išvykos už rajono ribų po 40 asmenų ir 6 žygiai 15 asmenų grupei su dviračiais, žygiuojant pėsčiomis, plaukiant baidarėmis. Šių išvykų metu bus stiprinamas tėvų ir vaikų ryšys,  gebėjimas kartu vykdyti veiklas , komunikuoti tarpusavyje. Bus organizuojamos įvairios užduotys, skatinančios šeimos komandinę veiklą, sutelktumą. Dalyviai gaus naudingų žinių, kurie pagerins tėvų ir vaikų tarpusavio supratimą, praplės akiratį, paskatins šeimas daugiau laiko leisti kartu. Individualių konsultacijų metu tėvai galės konsultuotis dėl konkrečių asmeninių problemų, su kuriomis susiduria tėvai.

Paslaugą teiks psichologas ,socialinis darbuotojas ir užimtumo specialistas 

 

1.1.2.2. Individualios konsultacijos tėvystės gebėjimų ugdymo ir stiprinimo klausimais.

Paslaugas gaus 10 asmenų, bus suteikta 40 konsultacijų po 1 val.

Paslaugos bus teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes bei padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes. Tėvystės gebėjimų ugdymo ir stiprinimo programa vyktų taikant interaktyvius mokymosi būdus, tėvams būtų suteikta galimybė vaikų elgesio keitimo ir drausminimo būdus išbandyti užsiėmimų metu. Vyks šeimos konsultavimas, paskaitos, tėvystės gebėjimų ugdymo ir stiprinimo užsiėmimai. Išvykų ir žygių metu tėvai su vaikais galės praktiškai pritaikyti įgytas žinias, stiprinti bendravimo gebėjimus. Bus organizuojamos įvairios užduotys, skatinančios šeimos komandinę veiklą, sutelktumą. Dalyviai gaus naudingų žinių, kurie pagerins tėvų ir vaikų tarpusavio supratimą, praplės akiratį, paskatins šeimas daugiau laiko leisti kartu. Individualių konsultacijų metu tėvai galės konsultuotis dėl konkrečių asmeninių problemų, su kuriomis susiduria tėvai.

Paslaugą teiks psichologas

1.1.3.Psicosocialinė pagalba:

1.1.3.1.Šeimos paramos grupės susitikimai.

 

Grupės susitikimuose bus sprendžiamos krizines situacijas išgyvenantys asmenys (artimųjų netektis, skyrybas, smurtą), tarpusavio santykių problemų turinčios šeimos galės dalintis savo išgyvenimais su kitais grupės nariais, išgirsti jų patirtis, sulaukti palaikymo.

Paslaugą teiks psichologas, socialinis darbuotojas

1.1.3.2.

Elgesio keitimo programa

Paslauga bus teikiama šeimoms, patiriančioms fizinį, psichologinį, seksualinį ar ekonominį smurtą. 

Paslaugą teiks psichologas, socialinis darbuotojas

1.1.3.3.

Grupinės konsultacijos šeimos nariams.

Grupinės konsultacijos skirtos šeimos nariams, susidūrusiems su psichologiniais sunkumais.

Paslaugą teiks psichologas.

1.1.3.4.

Individualios konsultacijos šeimos nariams.

Individualios konsultacijos skirtos šeimos nariams susidūrusiems su psichologiniais sunkumais.

Paslaugą teiks psichologas

 

1.1.4. Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos.

1.1.4.2.

Šeimų dienos stovykla

Šeimų klubuose bus vykdomi užsiėmimai, kurių metu ugdomi šeimos finansų planavimo, gyvenimo įpročių, tarpusavio santykių, seksualinio gyvenimo ypatumai, kaip ankstyvos ir nesaugios lytinės elgsenos pasekmės veikia individą ar jo šeimą ir kitos problemos, šeimos ir darbo įsipareigojimų įgūdžiai. Bendrų veiklų metu taip pat bus mokomasi kurti gerą emocinį ryšį tarp skirtingų kartų šeimos narių.

Paslaugą teiks soc. darbuotojas ir  užimtumo specialistas, taip pat bus perkamos mokymų paslaugos.

 

1.1.4.2.

Šeimų klubas

Šeimų klubuose bus vykdomi užsiėmimai, kurių metu ugdomi šeimos finansų planavimo, gyvenimo įpročių, tarpusavio santykių, seksualinio gyvenimo ypatumai, kaip ankstyvos ir nesaugios lytinės elgsenos pasekmės veikia individą ar jo šeimą ir kitos problemos, šeimos ir darbo įsipareigojimų įgūdžiai. Bendrų veiklų metu taip pat bus mokomasi kurti gerą emocinį ryšį tarp skirtingų kartų šeimos narių.

Paslaugą teiks soc. darbuotojas ir  užimtumo specialistas, taip pat bus perkamos mokymų paslaugos.

 

1.1.5. Vaiko priežiūros paslaugos

bus teikiamos visiems tėvams (įtėviams, globėjams), tačiau pirmenybė bus teikiama tiems tėvams, kurie gaus paslaugas, dalyvaudami projekto veiklose ir paslaugų gavimo metu bus reikalingos vaiko priežiūros paslaugos..

Vaikų priežiūra teikiama ne ilgiau kaip 4 val. per dieną visiems tėvams, auginantiems vaikus nuo 3 metų iki kol vaikas pradės lankyti bendrojo lavinimo įstaigą.

Numatomas vaiko priežiūros paslaugų poreikis 445 val.

Paslaugą teiks  užimtumo specialistas.

 

Atnaujinta: 2020-07-13